Τοποθεσία Κλήση
Τοποθεσία Κλήση ΚΡΑΤΗΣΗ

Προστασια Covid

Η υγεία των επισκεπτών και των υπαλλήλων μας είναι υψίστης σημασίας για εμάς.

Έχουμε λάβει πιστοποίηση Covid-19 από το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, εδώ μπορείτε να το δείτε.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα παραμείνουν ασφαλείς, εφαρμόζουμε μια σειρά βέλτιστων πρακτικών τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού.

Σχέδιο ελέγχου λοιμώξεων

  • Λειτουργία αυστηρά σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που ορίζει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας.
  • Άτομο υπεύθυνο για τη διαχείριση τυχόν ζητημάτων
  • Συνεργασία με γιατρό / ιατρικό κέντρο

Μέτρα προσωπικού

Όλο το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί στους ακόλουθους τομείς:
  • Πηγές και μέσα διάδοσης
  • Δυνατότητα παροχής σχετικών πληροφοριών
  • Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας
  • Μέθοδοι και πρακτικές για τον καθαρισμό πιθανών επιφανειών υψηλού κινδύνου
  • Μέθοδοι και επικοινωνία με τους επισκέπτες
  • Βασικά προληπτικά μέτρα όπως σωστό και συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή χειραψιών, διατήρηση αποστάσεων κ.τ.λ.

Ζητάμε από τους επισκέπτες μας να ακολουθήσουν αυτές τις οδηγίες ασφαλείας και τα πρωτόκολλα και όλοι μαζί ας συμβάλουμε στον παγκόσμιο αγώνα κατά της εξάπλωσης του Covid-19.

Παρακαλώ δείτε τις οδηγίες από την TUI Group εδώ